درمان گیاهی تنگی کانال نخاعی,درمان تنگی کانال نخاعی اصفهان,ورزش برای تنگی کانال نخاعی,زانو درد

درمان تنگی کانال نخاعی در اصفهان

تنگی کانال نخاعی یکی از دلایل احساس درد در کمر و انتشار آن به اندام های تحتانی است که در اثر کاهش فضای داخلی کانال نخاعی که ریشه های عصبی نخاعی از آن جا عبور می کند ایجاد می شود.
کاهش فضای عبوری ریشه های نخاعی سبب می شود فشار زیادی به اعصاب نخاعی وارد شود، این وضعیت موجب بروز مشکلاتی همچون کمردرد و انتشار آن به اندام های تحتانی می شود.